Auteurs

Jarostaw Przybylski, Barbara Michalska, Marcin Kosior, Jan Markowicz - Biprowlok

Matériaux utilisés